Hantering av personuppgifter

Rutiner och hanteringar av personuppgifter


Från 25 maj 2018 gäller en lag som hanterar personuppgifter.


Kunduppgifter: Alla kunduppgifter registreras manuellt och förvaras i en pärm. Uppgift om namn, adress, telefonnummer, födelseår och datum (de sista fyra siffrorna registreras ej) skrivs upp på ett kundkort. På detta kort registreras även uppgift om ev. allergier och skador som kan vara av vikt att veta för att behandlingarna som ska utföras på ett säkert sätt. Grunduppgifterna skrivs upp i samband med kundens första besök. Du som kund omfattas av en behandlingsskadeförsäkring och därför antecknas datum och om något speciellt framkommit under behandlingen. Om du som kund i samband med behandlingen köper produkter antecknas detta för att du ska kunna få rätt produkter igen.

 

Inga andra uppgifter antecknas, det du berättar under behandlingen är konfidentiellt och delas inte vidare vare sig muntligen eller skriftligen.

Om kunden så önskar så får de ta del av den information som finns antecknad.


Inga personuppgifter registreras digitalt.


Gamla kunder rensas bort efter 2 år och dokumentet förstörs i en dokumentrivare.


Alla dokument som innehåller kunduppgifter eller annan känslig information förstörs i dokumentrivare när de är inaktuella eller av annan anledning ska tas bort.


Pärmen med kundens uppgifter förvaras i behandlingsrummet. När ingen finns hemma så är huset larmat.


I de fall som uppgifter om nya kunder kommer till företaget (förmånportalen Benify) så kommer dessa via mejl till Kraftkällan i Hallstavik. Dessa ligger kvar i mejlen till dess att faktura från Benify inkommit (för att säkerställa att rätt betalning sker). Efter att fakturan kommit och kontrollerats raderas mejlen.


Bilder: Inga bilder där kunden går att identifiera läggs ut i sociala media utan kundens tillåtelse. Om tillåtelse ges och kunden senare ångrar sig så tas bilden bort. Bilder som finns publicerade har gåtts igenom och säkerställt att tillstånd finns till de bilder som finns.


När det gäller bilder som våra leverantörer tillhandahåller till oss, så har vi skriftliga tillstånd att använda personbilder, samt att dela bilder på sociala medier.

Fakturor och kvitton: sparas i sju år enligt bokföringslagen.


Mobil: Inga telefonnummer till kunder finns lagrade i företagets mobil.  Företagets mobil är skyddad med Norton Mobil Security och har lås med ansiktsinkänning/mönster.


Det är av största vikt att du som kund ska känna dig trygg och om du har några frågor så tveka inte att höra av dig.


Ansvarig för uppgifter: Ann-Christin Sundell, Kraftkällan i Hallstavik